Telefonsko naročanje na 031-647-815

Ultrazvok mehkih tkiv in sklepov

Ultrazvočna preiskava sklepov in mehkih tkiv gibal je neinvazivna, neškodljiva in ponovljiva preiskava. Med ultrazvočnim pregledom opazujemo sklepe, obsklepne mehkotkivne strukture ali pregledujemo različne skupine mišic.

Najpogosteje je preiskava namenjena oceni strukture, oblike in poteka mišic, kit in obsklepnih vezi, lahko pa vsebini in obliki sklepa. Ultrazvočna preiskava omogoča tako statično kot dinamično ocene struktur.

Največkrat ultrazvočno pregledujemo ramenske, komolčne, zapestne, kolenske, gleženjske, kolčne sklepe in male sklepe rok in nog.

Ultrazvočne preiskave gibal opravljamo:

 • po poškodbah, kjer lahko prikažemo krvavitve ali raztrganine, ki merijo le nekaj mm
 • pri vnetjih, kjer s prikazom prekrvljenosti ali proste tekočine ugotavljamo intenzivnost vnetja
 • pri tumorjih, kjer natančno ocenimo omejitev, velikost, strukturo, prekrvljenost
Ultrazvok rame – rotatorne manšete

Indikacije za ultrazvočno preiskavo rame:

 • bolečina v rami
 • omejena gibljivost rame
 • otekanje sklepa

Z ultrazvokom rame ocenjujemo:

 • vrsto in velikost poškodbe (mišica,tetiva,vez)
 • vrsto in velikost degenerativne spremembe (tendioza)
 • vnetni proces
 • izliv tekočine
 • kalcinacije

Z ultrazvokom preiskujemo naslednje strukture rame:

 • mišico supraspinatus
 • mišico infraspinatus
 • mišico teres minor
 • mišice subscapularis
 • mišico biceps brachii
 • ostale večje mišice rame po potrebi
 • sklepne burze
 • sklep nadlahtnice in lopatice
 • sklep akromiona lopatice in ključnice
 • prisotnost proste tekočine
 • vezi

Priprava na ultrazvočno preiskavo ramena:

Posebna priprava ni potrebna.

 

Potek ultrazvočne preiskave ramena:

Preiskava se izvede sede. Za dober prikaz se na kožo nanese neškodljiv gel. Med preiskavo je potrebno aktivno sodelovanje pacienta z zdravnikom. Preiskava traja cca. 20 min.

Ultrazvok komolca

Indikacije za ultrazvočno preiskavo komolca:

 • bolečina v komolcu
 • omejena gibljivost komolca
 • otekanje sklepa

Z ultrazvokom ocenjujemo:

 • vrsto in obsežnost poškodbe (tetiva,mišica,vez)
 • degenerativne spremembe (tendioze)
 • vnetni proces (teniški, golferski komolec)
 • izliv tekočine

Z ultrazvokom preiskujemo naslednje strukture komolca:

 • narastišče tetiv na lateralni in medialni epikondil
 • vezi
 • ulnarni živec v ulnarnem kanalu
 • sklepne burze
 • sklepe nadlahtnice, podlahtnice in koželjnice
 • prisotnost proste tekočine

Priprava na ultrazvočno preiskavo komolca:

Posebna priprava ni potrebna.

Potek ultrazvočne preiskave komolca:

Preiskava se izvede sede. Za dober prikaz se na kožo nanese neškodljiv gel. Med preiskavo je potrebno aktivno sodelovanje pacienta z zdravnikom. Preiskava traja cca. 20 min.

Ultrazvok kolena

Indikacije za ultrazvočno preiskavo kolena:

 • bolečina v kolenu
 • omejena gibljivost kolena
 • otekanje sklepa

Z ultrazvokom ocenjujemo:

 • vrsta in obseg poškodbe (tetiva,mišica,meniskus,vez)
 • obrabne spremembe
 • vnetni proces
 • izliv tekočine
 • rudimentarni ostanki

Z ultrazvokom preiskujemo naslednje strukture kolena:

 • medialni in lateralni kolateralni ligament
 • patelarni ligament
 • obod medialnega in lateralnega meniskusa
 • suprapatelarni recesus
 • sklepe stegnenice, goleni in mečnice ter stegnenično pogačičnega stika
 • prisotnost proste tekočine

Priprava na ultrazvočno preiskavo kolena:

Posebna priprava ni potrebna.

Potek ultrazvočne preiskave kolena:

Preiskava se izvede leže. Za dober prikaz se na kožo nanese neškodljiv gel. Med preiskavo je potrebno aktivno sodelovanje pacienta z zdravnikom. Preiskava traja med 15 – 30 min.

Ultrazvok Ahilove tetive in gležnja

Indikacije za ultrazvočno preiskavo Ahilove tetive in gležnja:

 • bolečina v Ahilovi tetivi in sklepu
 • omejena gibljivost sklepa
 • otekanje sklepa

Z ultrazvokom ocenjujemo:

 • vrsta in obseg poškodbe (tetiva, mišica, vez)
 • vnetni proces
 • izliv tekočine

Z ultrazvokom preiskujemo naslednje strukture gležnja:

 • Ahilovo tetivo
 • ligamentarni aparat gležnja
 • tetive, mišice gležnja
 • burze
 • sklepe golenice, mečnice, talusa, petnice
 • prisotnost proste tekočine

Priprava na ultrazvočno preiskavo Ahilove tetive in gležnja:

Posebna priprava ni potrebna.

Potek ultrazvočne preiskave Ahilove tetive in gležnja:

Preiskava se izvede leže. Za dober prikaz se na kožo nanese neškodljiv gel. Med preiskavo je zaželjeno aktivno sodelovanje pacienta z zdravnikom. Preiskava traja med 20 – 25 min. Preiskava je neboleča.

Ultrazvok pete in stopala

Indikacije za ultrazvočno preiskavo pete in stopala:

 • bolečina v peti in stopalu
 • omejena gibljivost malih sklepov stopala
 • otekanje sklepov in stopala

Z ultrazvokom ocenjujemo:

 • tip poškodbe (tetivna, mišična, vezivna)
 • obsežnost poškodbe
 • vnetni proces, degenerativne spremembe
 • izliv tekočine

Z ultrazvokom preiskujemo naslednje strukture pete in stopala:

 • vezi, mišice, tetive, plantarno aponevrozo
 • sklepe stopala
 • kostne neplastive, kalcinacije
 • prisotnost proste tekočine

Priprava na ultrazvočno preiskavo pete in stopala:

Posebna priprava ni potrebna.

Potek ultrazvočne preiskave pete in stopala:

Preiskava se izvede leže. Za dober prikaz se na kožo nanese neškodljiv gel. Med preiskavo je potrebno aktivno sodelovanje pacienta z zdravnikom. Preiskava traja med 15 – 30 min. Preiskava je neboleča.

Ultrazvok zapestja in roke

Z ultrazvokom preiskujemo naslednje strukture zapestja in roke:

 • mediani in ulnarni živec
 • vezivni aparat zapestja
 • tetive, aponevroze, mišice
 • prisotnost proste tekočine

In na roki:

 • mišice, vezi in kite in sklepe v dlani in na hrbtišču dlani ter na prstih

 

Ultrazvok kolka in obkolčnih struktur

Z ultrazvokom preiskujemo naslednje strukture kolka:

 • narastišče tetiv na trohantrih ter vidne pripadajoče mišice
 • ligamente kolčnega sklepa in labrum
 • sklep stegnenice in medenične kosti
 • prisotnost proste tekočine, burze, iliotibialni traktus

Priprava na ultrazvočno preiskavo:

Posebna priprava ni potrebna.

Potek ultrazvočne preiskave:

Preiskava se izvede leže ali sede. Za dober prikaz se na kožo nanese neškodljiv gel. Med preiskavo je potrebno aktivno sodelovanje pacienta z zdravnikom. Preiskava traja cca 20 min.

p

Priprava na pregled

Za ultrazvočno preiskavo niso potrebne posebne predpriprave. Med preiskavo preiskovanec sedi ali leži, odvisno od sklepa, ki ga pregledujemo. Pri preiskavi je zelo pomembno, da je pregledovani sklep vsaj pasivno gibljiv in da lahko položaj sklepa ustrezno spreminjamo med samo preiskavo. Le na tak način lahko dobro prikažemo in ocenimo posamezne obsklepne strukture.

Za pravilno oceno najdb pri ultrazvočni preiskavi je zelo pomembno, da preiskovanec s seboj prinese vso medicinsko dokumentacijo (predhodne izvide, slike), ki je povezana s težavami zaradi katerih je na preiskavo prišel.