Telefonsko naročanje na 031-647-815

Specialistični pregledi in svetovanja

V sklopu UZ diagnostike specialisti posameznih področij glede na ugotovljeno bolezensko stanje svetujejo glede eventualno možne ustrezne terapije ali potrebne nadaljnje diagnostike. Pri tem lahko UZ pregled razširijo z klinično preiskavo in izvedbo različnih testov in meritev.

Specialist fiziater in kardiolog izvajata klinične preglede in na podlagi ugotovitev svetujeta o terapiji ali potrebni poglobljeni diagnostiki.

Fiziatrično svetovanje

Fiziatrično svetovanje poteka v sklopu ultrazvočne diagnostike ali pa na podlagi predhodno opravljenih preiskav in pregledov.

Kardiološko svetovanje

Poteka v sklopu diagnostike (klinične in ultrazvočne) bolezni srca in ožilja.

Radiološka ambulanta

Radiolog izvaja UZ diagnostiko odraslih in otrok. Svetuje o potrebni dodatni ali drugačni diagnostiki, eventualno o terapiji.

Ambulanta kirurga plastika

V sklopu izvajanja kirurške ambulante v kateri opravlja male medicinske posege, kirurg izvaja tudi svetovanje o kožnih spremembah.

Dermatološka ambulanta

Zdravljenje kožnih obolenj in svetovanje.

p

Sodno medicinsko izvedenstvo

Dodaten sklop storitev, ki jih nudimo, so tudi medicinska izvedenska mnenja. Izvedenska mnenja izdeluje dr. Martina Bregar, ki ima licenco za sodno medicinsko izvedenstvo za področje fizikalne in medicinske rehabilitacije